HighlightsUndervisningSundheds box projektetDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Produkter

SundhedsBox

Det vigtigste produkt i SundhedsBox-projektet er selve SundhedsBoxen. Det er en samling kortfattede undervisningsmaterialer om fremme af sund livssstil, som voksenundervisere let kan inddrage i deres undervisningspraksis.
Det omfatter foldere, korte introduktioner, værktøjer til individuel refleksion, rollespil og diskussionsoplæg såvel som små praktiske (fysisk) øvelser, som kan anvendes i undervisningen.

SundhedsBox informationsbrochure

Informationsbrochurens formal er at gøre voksenundervisere bevidste om sundhedsspørgsmål og fysiske og psykiske livsstilssygdom blandt social udsatte kursister. Den giver grundlæggende oplysninger om livsstilssygdom, om hvordan man kan opdage dem, og om hvordan sunde livsvaner kan fremmes inden for voksenuddannelse uanset emne og fag.

SundhedsBox underviserbrochure

Underviserbrochuren introducere voksenundervisere, der underviser socialt udsatte målgrupper, til undervisning og undervisningsmaterialer i SundhedsBox`en. Samtidigt indeholder den metodiske anbefalinger til den pædagogiske praksis.

Tværnationale introduktionsseminar for undervisere

De undervisere, der vil afprøve SundhedsBox`s materialer vil blive informeret og introduceret til SundhedsBox på et 1 -2 dages tværnationalt introduktionsseminar.

Website

Projektets hjemmeside indeholder information om SundhedsBox-projektet og de europæiske partnere samt interessante links relateret til emner vedrørende sundhed og social ulighed.

International konference

Til slut i projektforløbet afholdes en europæisk konference i Wien, hvor projektets resultater vil blive præsenteret. Denne konference henvender sig til beslutningstagere og opinionsdannere i voksenuddannelse, regeringen, sociale organisationer og arbejdsmarkedsorganisationer.