HighlightsUndervisningSundheds box projektetDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Aktiviteter

De væsentligste aktiviteter i Projekt SundhedsBox fra Januar 2010 til December 2011:

  • Den nuværende situation indenfor offentlige sundhedstilbud for voksne undersøges og god praksis, som kan inspirere SundhedsBox, identificeres. Dette fører til en beskrivelse og analyse af en række forskellige læringsmiljøer.
  • SundhedsBoxen’s indhold f.eks undervisningsmateriale om forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme udvikles på grundlag af undersøgelsen.
  • Efter et tværnationalt introduktionsseminar for de involverede undervisere afprøves SundhedsBox i 7 deltagende lande (Østrig, Tyskland, Finland, Danmark, Rumænien, Italien og England) med en række forskellige målgrupper af socialt udsatte kursister for at sikre, at materialet vil kunne anvendes i forskelligartede sammenhænge.
  • De fremkomne resultater og erfaringer vil bidrage til den endelige udformning og produktion af undervisningsmaterialer.
  • Projektet vil blive præsenteret på relevante europæiske konferencer.