RepereProgram de formareHealth Box ProjectMateriale de descarcatContact
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.<0}
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Argument

Adulții dezavantajați din punct de vedere socio-economic, cu un nivel scăzut de educație și imigranții fac parte din grupurile de adulți cu cel mai mare risc de dobândire a unei afecțiuni fizice sau mentale datorate stilului de viață.

Este puțin probabil ca acești adulți să participe la activități de educație sanitară tradițională sau să fie influențați de campaniile de informare privind sănătatea. O strategie concepută pentru a-i ajuta să dobândească un stil de viață sănătos, prevenind astfel îmbolnăvirea, trebuie să aibă în vedere locurile unde acești adulți pot fi găsiți, mai degrabă decât participarea acestora la seminarii pe tema educației sanitare.

Formatorii din sistemul de educație a adulților care lucrează cu beneficiarii acestui proiect în diferite contexte trebuie să dețină cunoștințe privind problemele de sănătate și să aibă la dispoziție materiale de formare pentru promovarea sănătății, pe care să le poată integra cu ușurință în alte discipline.