HighlightsUndervisningSundheds box projektetDownloadsKontakt
  Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
  Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

  Highlights

   

  Det tværnationale møde i Italien (november / december 2010)blev brugt til at planlægge den forestående test af det udviklede materiale i Sundheds Box. Materialet vil blive testet i Østrig, Tyskland, Italien, Finland, Danmark, Rumænien og i England  Resultater fra disse test vil blive opsamlet i april 2011.

  Projektgruppen bag Sundhed Box  3die møde,  fandt sted fra den 29. november til 2. december 2010 i Udine, Italien. I forbindelse med partnermødet blev der også afholdt et tværnationalt seminar for undervisere fra de nationale institutioner der vil være involveret i afprøvning af undervisningsmaterialet. Der deltog 2 undervisere fra Østrig, Tyskland, Italien, Finland, Danmark, Rumænien og England.  Deltagerne blev præsenteret for ideen med Health Box og undervisningsmaterialet i Health Box.  Tilbagemeldingerne fra disse seminardeltagere var meget positive.

  Projektets andet arbejdsmøde  fandt sted i Göttingen, Tyskland, fra den 26. til den 27. maj 2010. På dette partner/arbejdsmøde præsenterede partnerne resultaterne af deres nationale  behovsanalyser. Det blev ligeledes drøftet hvilke forskellige læringsmiljøer materialet skulle kunne anvendes i forhold til.  Derudover blev der på mødet arbejdet med at videreudvikle de centrale temaer i Sundheds Box: rygning, ernæring, alkohol, fysisk aktivitet, misbrug af rusmidler og stress.

   

  Kick off møde. 18 til 19 januar 2010, Wien, Østrig

  Ved projektstart mødtes alle partnere i Wien for at diskutere og blive enige om en fælles fremgangsmåde, og for at planlægge de næste skridt i projektet.