HighlightsUndervisningSundheds box projektetDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Begrundelser

Målgruppen er voksne, som er socio-økonomisk svagest stillede, med et lavt uddannelsesniveau samt voksne med indvandrerbaggrund, da disse grupper har størst risiko for at udvikle fysiske eller psykiske livstilssygdomme

Disse voksne er mindre tilbøjelige til at deltage i de offentlige sundhedstilbud og nåes sjældent af sundhedsoplysningskampagner.
En strategi, der skal hjælpe dem med at opnå en sundere livsstil og dermed forebygge sygdom, skal derfor udbredes i de sammenhænge, hvor de voksne indgår fremfor i sammenhænge, som de voksne selv skal opsøge for at få sundhedsinformation.

Voksenundervisere, der arbejder med de endelige modtagere af dette projekt i forskellige sammenhænge skal gøres opmærksomme på sundhedsspørgsmål.
Samtidigt skal de forsynes med undervisningsmaterialer indenfor sundhedsfremme, der er klar til brug og som uden videre kan integreres i ethvert undervisningsforløb eller fag.