HighlightsUndervisningSundheds box projektetDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Mål

Målgrupper

Projektet har 4 direkte målgrupper

  • Voksenundervisere, der arbejder med målgruppen
  • Beslutningstagere og meningsdannere indenfor voksenundervisning, regeringen, sociale og arbejdsmarkedsrelaterede organisationer.
  • Internationale og nationale paraplyorganisationer og netværk indenfor  voksenundervisning
  • Offenligtheden

Mål

SundhedsBox-projektets mål er at

  • Fremme sundheden i den europæiske befolkning
  • Forebygge livsstilsygdomme
  • Engagere socialt udsatte voksne i livslang læring
  • Udvikle nøglekompetencer

SundhedsBox-projektet udbreder viden, holdninger og færdigheder i forbindelse med forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme og fremmer derigennem sunde vaner blandt socio-økonomisk dårligt stillede voksne, indvandrere og voksne med lavt uddannelsesniveau. Disse personer er slutmodtagere af SundhedsBox-projektet

Dette overordnede mål skal forfølges ved at udvikle, afprøve og udbrede SundhedsBoxen, der indeholder en række metoder, redskaber, undervisnings-og læringsmaterialer, som voksenundervisere kan anvende i deres respektive uddannelsespraksis.