HighlightsUtbildningHealth Box projektetLadda nerKontakt
Imprint
  Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För
  uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

  Imprint

  Publication in compliance with Section 25 of the Media Act:

  "die Berater®"
  Unternehmensberatungsges.m.b.H.
  Wipplingerstraße 32/Top 23-26
  A-1010 Vienna
  Tel.: +43 1 532 45 45-0
  Fax: +43 1 532 45 45-1145
  E-mail: office@dieberater.com
  www.dieberater.com registration number: FN 172936 V
  VAT reg. no. 51170405

  Company

  Publisher:
  Mag. Martin Röhsner
  Managing Director

  Fundamental approach:
  The Internet site provides information on the activities of the project "Health Box" and its services.