HighlightsUtbildningHealth Box projektetLadda nerKontakt
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För
uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Livsstils sjukdomar

Definitionen av “Livsstilssjukdomar” inkluderar fysiska och mentala sjukdomar vilka är mest förorsakde av en ohälsosam livsstil. Mest frekvent rankade medicinska tillstånd är hjärt- och kärlsjukdomar (ofta relaterad till rökning och alkohol) och ohälsosam näring (egentligen brist på fysisk aktivitet).

Största riskgruppen att förvärva en fysisk eller mental livsstilssjukdom är vuxna som är socio-ekonomiskt ofördelaktiga, med en låg utbildningsnivå. Ett europeiskt undersökningsresultat påvisar en korrelation mellan social status och hälsostatus. De som har en migrationsbakgrund hör till den gruppen av vuxna. En ohälsosam livsstil och den höga nivån av kroniska sjukdomar inverkar också på förväntad livslängd, fast det finns även skillnad mellan socialklasserna.

Speciella hälsoförebyggande kampanjer kan hjälpa att höja socialt ofördelaktiga gruppers livskvalitet och stödja dem i att använda olika typer av hälsoservice, så medvetandehöjande information är mycket viktigt. Att förändra en persons livsstil, speciellt inom socialt opriviligerade grupper, är dock en prekär aspect därför att människors levnadskultur kan påverkas.