HighlightsUndervisningSundheds box projektetDownloadsKontakt
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Livsstils sygdomme

Definitionen “livsstilsrelaterede sygdomme” omfatter fysiske og psykiske sygdomme, som oftest skyldes en usund livsstil. De hyppigst forekommende er hjerte-karsygdomme (ofte forårsaget af rygning og alkohol) og usund kost og manglende fysisk aktivitet.

Voksne, som er socio-økonomisk svagest stillede, med et lavt uddannelsesniveau samt voksne med indvandrerbaggrund hører til de grupper, der har størst risiko for at udvikle fysiske eller psykiske livstilssygdomme.  En europæisk undersøgelse viser en klar sammenhæng mellem social status og sundhedsstatus.Jo svagere mennesker er stillet socio-økonomisk – jo større er truslen mod deres sundhed. En usund livsstil og en høj forekomst af kroniske sygdomme påvirker såvel livskvalitet som livslængde negativt.

Særlige kampagner om sundhedsfremme kan bidrage til at nå socialt udsatte grupper og støtte dem i at bruge forskellige sundhedsydelser. Øget bevidstgørelse i kombination med oplysning og information er derfor meget vigtigt. Det er en vanskelig opgave at ændre livsstil, især for socialt udsatte grupper, fordi en ændret levevis også får betydning for og påvirker andre i den kultur, der omgiver det enkelte menneske. Ændret livsstil kan føre til
udstødelse og det kan være nødvendigt at etablere nye relationer og netværk, hvilket kan være en uoverstigelig opgave for socialt udsatte.