HighlightsUtbildningHealth Box projektetLadda nerKontakt
  Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För
  uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

  Highlights

   

  Sen det multinationella mötet i Italien (november/december 2010) hela Health Box kommer att testas i Österrike, Tyskland, Italien, Finland, Danmark, Rumänien och Storbritannien. Det första resultatet kommer att bli sammanfört i april 2011.

  Det tredje Health Box mötet, vilket hölls från 29:e november till 2:a december 2010 i Udine i Italien, inkluderade också det multinationella lärarseminariet, i vilket alltid två lärare från Österrike, Tyskland, Italien, Finland, Danmark, Rumänien och Storbritannien deltog. Deltagarna introducerades till idén och innehållet i Health Box. Feedback på seminariet var väldigt positivt.

  Det andra Health Box mötet hölls i Göttingen i Tyskland från 26:e till 27:e maj 2010. Resultatet från den nationella behovsanalysen  samt olika lärsituationer presenterades. Framöver arbetade projektteamet på huvudteman av Health Box: rökning, kost, alkohol, fysisk aktivitet, missbruk och stress.

   

  Kick off möte, 18 -19 januari 2010, Wien, Österrike

  I projektstarten möttes alla partners i Wien för att diskutera och avtala om en kommande vägriktning och att planera de följande stegen i projektet.